Zakres tematyczny na III Etap

Zagadnienia obowiązujące na III Etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie dotyczą następujących dziedzin nauki:

 • wiedza o społeczeństwie
 • historia państwa i prawa
 • prawoznawstwo
 • prawo zawodów prawniczych
 • nauka o państwie
 • prawa człowieka
 • prawo konstytucyjne
 • prawo karne
 • prawo cywilne
 • prawo międzynarodowe i prawo UE
 • prawo gospodarcze
 • prawo i postępowanie administracyjne
 • prawo pracy

 

Zalecana literatura:

 •  Wiedza o społeczeństwie. Repetytorium dla maturzysty, O. Pytlińska-Markowicz, M. Markowicz, R. Dolecki, wyd. Difin 2011
 • Historia ustroju i prawa polskiego, J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Warszawa 2009
 •  Historia prawa w Polsce, D. Makiłła, Warszawa 2008
 • Podstawy prawa, Z. Muras, wyd. C.H. Beck 2017
 • Wiedza o państwie i prawie. Zarys wykładu, A. Korybski, L. Grzonka, wyd. Wolters Kluwer 2016
 • Prawa człowieka Zarys wykładu, J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J.A. Rybczyńska, wyd. Wolters Kluwer 2014
 • Prawo konstytucyjne, B. Banaszak, wyd. C.H. Beck, 2017 
 • Prawo karne, L. Gardocki, wyd. C.H. Beck 2017
 • Prawo cywilne - część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania i prawo spadkowe, K. Czajkowska-Matosiuk, wyd. C.H. Beck, 2016
 • Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, W. Góralczyk, S, Sawicki, wyd. Wolters Kluwer 2017
 • Prawo gospodarcze i spółek,  J. Ablewicz , K. Czajkowska-Matosiuk, wyd. C.H.Beck 2018
 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, B. Adamiak, J. Borkowski wyd. Wolters Kluwer Polska 2018
 • Prawo pracy, T. Liszcz, Wolters Kluwer 2018
 • Prawo administracyjne, J. Zimmermann, Wolters Kluwer 2018

 

Warto zapoznać się także z innymi podręcznikami/komentarzami z podanych dziedzin nauki oraz z przepisami regulującymi wskazane gałęzie prawa. W szczególności zachęcamy do przestudiowania materiałów sugerowanych na I i II Etap Olimpiady oraz:

 

·           Praktycznego  przewodnika w sprawie kryteriów dopuszczalności: https://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_POL.pdf

·           Kodeksu pracy (Dział I, VI i VII): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141

·           Kodeksu karnego (Część Ogólna) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970880553

·           Ustawy o radcach prawnych, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19820190145

·           Repetytorium z międzynarodowego prawa humanitarnego

 

Organizator WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Patronat medialny Portal edukacyjny Perspektywy Partnerzy olimpiady Hotel Prezydencki Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu Wyższa Szkoła Gospodarki ŁCDNiKP WSZiA Opole Europe Direct - Olsztyn Europe Direct - Słupsk Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Qubus Hotel UMCS Uniwersystet Szczeciński Uniwersytet w Białymstoku Ministerstwo Edukacji Narodowej