Zakres tematyczny na I Etap

Zagadnienia obowiązujące na I Etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie dotyczą następujących dziedzin nauki:
 • wiedza o społeczeństwie
 • historia państwa i prawa
 • prawoznawstwo
 • nauka o państwie
 • prawa człowieka
 • prawo konstytucyjne
 • prawo karne
 • prawo cywilne
 • prawo międzynarodowe i prawo UE
      
Zalecana literatura:
 • Wiedza o społeczeństwie. Repetytorium dla maturzysty, O. Pytlińska-Markowicz, M. Markowicz, R. Dolecki,wyd. Difin 2011
 • Historia ustroju i prawa polskiego, J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Warszawa 2009
 • Historia prawa w Polsce, D. Makiłła, Warszawa 2008
 • Podstawy prawa, Z. Muras, wyd. C.H. Beck 2017
 • Wiedza o państwie i prawie. Zarys wykładu, A. Korybski, L. Grzonka, wyd. Wolters Kluwer 2016
 • Prawa człowieka Zarys wykładu, J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J.A. Rybczyńska, wyd. Wolters Kluwer 2014
 • Prawo konstytucyjne, B. Banaszak, wyd. C.H. Beck, 2017 
 • Prawo karne, L. Gardocki, wyd. C.H. Beck 2017
 • Prawo cywilne - część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania i prawo spadkowe, K. Czajkowska-Matosiuk, wyd. C.H. Beck, 2016
 • Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, W. Góralczyk, S, Sawicki, wyd. Wolters Kluwer 2017
 
Warto zapoznać się także z innymi podręcznikami/komentarzami z podanych dziedzin nauki, udostępnionymi poniżej materiałami oraz tekstami aktów normatywnych regulujących wskazane wyżej dziedziny prawa, a w szczególności:
 
 
Do pobrania: 
 
 
Organizator WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Patronat medialny Portal edukacyjny Perspektywy Partnerzy olimpiady Hotel Prezydencki Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu Wyższa Szkoła Gospodarki ŁCDNiKP WSZiA Opole Europe Direct - Olsztyn Europe Direct - Słupsk Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Qubus Hotel UMCS Uniwersystet Szczeciński Uniwersytet w Białymstoku Ministerstwo Edukacji Narodowej