Zakres tematyczny na II Etap

Zagadnienia obowiązujące na II Etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie dotyczą następujących dziedzin nauki:

·       wiedza o społeczeństwie

·       historia państwa i prawa

·       prawoznawstwo

·       prawo zawodów prawniczych

·       nauka o państwie

·       prawa człowieka

·       prawo konstytucyjne

·       prawo karne

·       prawo cywilne

·       prawo międzynarodowe i prawo UE

·       prawo gospodarcze

·       postępowanie administracyjne

 

Zalecana literatura:

 

·         Wiedza o społeczeństwie. Repetytorium dla maturzysty, O. Pytlińska-Markowicz, M. Markowicz, R. Dolecki, wyd. Difin 2011

·         Historia ustroju i prawa polskiego, J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Warszawa 2009

·         Historia prawa w Polsce, D. Makiłła, Warszawa 2008

·         Podstawy prawa, Z. Muras, wyd. C.H. Beck 2017

·         Wiedza o państwie i prawie. Zarys wykładu, A. Korybski, L. Grzonka, wyd. Wolters Kluwer 2016

·         Prawa człowieka Zarys wykładu, J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J.A. Rybczyńska, wyd. Wolters Kluwer 2014

·         Prawo konstytucyjne, B. Banaszak, wyd. C.H. Beck, 2017 

·         Prawo karne, L. Gardocki, wyd. C.H. Beck 2017

·         Prawo cywilne - część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania i prawo spadkowe, K. Czajkowska-Matosiuk, wyd. C.H. Beck, 2016

·         Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, W. Góralczyk, S, Sawicki, wyd. Wolters Kluwer 2017

·         Prawo gospodarcze i spółek,  J. Ablewicz , K. Czajkowska-Matosiuk, wyd. C.H.Beck 2018

·         Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, B. Adamiak, J. Borkowski wyd. Wolters Kluwer Polska 2018

 

Warto zapoznać się także z innymi podręcznikami/komentarzami z podanych dziedzin nauki, udostępnionymi poniżej tekstami, materiałami udostępnionymi także na I Etap Olimpiady oraz przepisami regulującymi  wskazane wyżej dziedziny prawa, a w szczególności z:

 

·       Ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji: https://goo.gl/e5CRjQ

·       Ustawą z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej:  https://goo.gl/KAVfya

·       Ustawą z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej:  https://goo.gl/7cmbNv

·       Ustawą  z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19820160124

·       Ustawą  z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Księga Druga i Księga Czwarta) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640160093

·       Ustawą z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000646

·       Ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Tytuł I i II) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20000941037

·       Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19600300168

Pliki do pobrania:
Organizator WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Patronat medialny Portal edukacyjny Perspektywy Partnerzy olimpiady Hotel Prezydencki Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu Wyższa Szkoła Gospodarki ŁCDNiKP WSZiA Opole Europe Direct - Olsztyn Europe Direct - Słupsk Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Qubus Hotel UMCS Uniwersystet Szczeciński Uniwersytet w Białymstoku Ministerstwo Edukacji Narodowej