Zakres tematyczny - II Etap

Zagadnienia obowiązujące na II Etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie - edycja 2017/2018  - dotyczą następujących dziedzin nauki:

 •          wiedza o społeczeństwie
 •          historia państwa i prawa
 •          prawoznawstwo
 •          prawa człowieka
 •          prawo konstytucyjne
 •          prawo cywilne
 •          prawo międzynarodowe i prawo UE
 •          prawo karne
 •          prawo gospodarcze

 

Zalecana literatura:

 •                   Wiedza o społeczeństwie. Repetytorium dla maturzysty, O. Pytlińska-Markowicz, M. Markowicz, R. Dolecki, wyd. Difin 2011
 •                   Historia państwa i prawa, red. J. Wiewiorowski, wyd. Ars boni et aequi 2010
 •                   Podstawy prawa, Z. Muras, wyd. C.H. Beck 2017
 •                   Wiedza o państwie i prawie. Zarys wykładu, A. Korybski, L. Grzonka, wyd. Wolters Kluwer 2016
 •                   Prawa człowieka Zarys wykładu, J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J.A. Rybczyńska, wyd. Wolters Kluwer 2014
 •                   Prawo konstytucyjne, B. Banaszak, wyd. C.H. Beck, 2017
 •                   Prawo cywilne - część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania i prawo spadkowe, K. Czajkowska-Matosiuk, wyd. C.H. Beck, 2016
 •                   Prawo karne, L. Gardocki, wyd. C.H. Beck 2017
 •                   Prawo gospodarcze publiczne, red. A. Pawłowski, wyd. C.H. Beck 2015
 •                   Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, W. Góralczyk, S, Sawicki, wyd. Wolters Kluwer 2017

 

Warto zapoznać się także z:

- innymi podręcznikami/komentarzami z podanych dziedzin nauki,
- udostępnionymi poniżej materiałami,
- problematyką obowiązującą na I Etap Olimpiady,
- tekstami aktów normatywnych regulujących wskazane wyżej dziedziny prawa, a w szczególności:

 

Organizator WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Patronat medialny Portal edukacyjny Perspektywy Partnerzy olimpiady Hotel Prezydencki Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu Wyższa Szkoła Gospodarki ŁCDNiKP WSZiA Opole Europe Direct - Olsztyn Europe Direct - Słupsk Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Qubus Hotel UMCS Uniwersystet Szczeciński Uniwersytet w Białymstoku Ministerstwo Edukacji Narodowej