Oświadczenie Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie

W związku z nieprzyznaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotacji na organizację kolejnych edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie informujemy, że w chwili obecnej nie planujemy kontynuacji tego przedsięwzięcia w wymiarze ogólnopolskim. Jednocześnie pragniemy podziękować wszystkim uczniom, nauczycielom oraz osobom, które przez ostatnich 10 lat pomagały w sprawnym przeprowadzeniu szkolnych i wojewódzkich etapów Olimpiady. 

Pomysłodawcą Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie jest prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Udało mu się stworzyć pierwszy w Polsce interdyscyplinarny konkurs obejmujący tematykę z zakresu prawa i państwa. Spotkało się to z przychylnością i zainteresowaniem uczniów, rodziców i nauczycieli. Co roku w Olimpiadzie startowali uczniowie z ponad 260 szkół z całej Polski. Łącznie do I Etapu rozgrywki przez 10 lat przystąpiło prawie 25 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych (a także kilku gimnazjalistów) z całej Polski, którzy swoją przyszłość wiążą z karierą prawniczą. 

O randze i znaczeniu w Polsce Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie świadczy fakt, że jej laureaci i finaliści mieli możliwość podjęcia studiów poza postępowaniem kwalifikacyjnym m.in. w Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Olimpiada co roku odbywała się pod patronatem Ministra Sprawiedliwości i magazynu „Perspektywy”. Wielu laureatów to także absolwenci studiów prawniczych w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. 

Olimpiada miała na celu szerzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy z zakresu problematyki dotyczącej m.in. państwa, prawa. Miała też podnosić świadomość prawną młodzieży, kształtować postawę praworządności i szacunku dla prawa. Uczniowie, którzy uczestniczyli w Olimpiadzie poznawali problematykę dotyczącą różnych dziedzin życia społecznego, politycznego i ustrojowego. Tematyka Olimpiady obejmowała m.in. podstawy ustroju RP, zasady i procedury demokratyczne oraz zjawiska polityczne, społeczne i kulturowe zachodzące w Polsce, Europie i na świecie.

Uczniowie zdobywali także wiedzę dotyczącą instytucji życia publicznego m.in. z zakresu działalności partii politycznych, instytucji rządowych, samorządów i organizacji pozarządowych. Ważną dziedziną, z którą mierzyli się uczestnicy Olimpiady, było prawo oraz zasady funkcjonowania instytucji wymiaru sprawiedliwości, a także tematyka „praw człowieka”.

 
Organizator WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Patronat medialny Portal edukacyjny Perspektywy Partnerzy olimpiady Hotel Prezydencki Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu Wyższa Szkoła Gospodarki ŁCDNiKP WSZiA Opole Europe Direct - Olsztyn Europe Direct - Słupsk Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Qubus Hotel UMCS Uniwersystet Szczeciński Uniwersytet w Białymstoku Ministerstwo Edukacji Narodowej